Rakovnický sprint

Rakovnický sprint
18. 10. 2023

Rakovnický sprint 2023

Dne 20. září 2023 se konal tradiční sprinterský závod v Rakovníku. U sportovního zápolení základních škol z celého okresu nesměli chybět ani žáci ZŠ Křivoklát pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Hynkové a za mohutné podpory paní asistentky Ireny Koppelové. Po loňském úspěchu v podobě 1. místa v 1. kategorii dívky se i letos žáci prvního stupně ZŠ Křivoklát pokusili na tento úspěch navázat.

Letos se nám oproti minulému roku podařila hned dvě umístění „na bedně“, konkrétně dvě krásná druhá místa v 1.kategorii - dívky a to žákyni druhého ročníku Denise Votoupalové a ve 2. kategorii – dívky Karolíně Halašové ze čtvrtého ročníku ZŠ Křivoklát.

Nutno podotknout, že i ostatní žáci naší školy se mohli pochlubit místy v prvních desítkách svých kategorií. Za všechny je to čtvrté místo v 2. kategorii dívky získané Nelly Chňoupkovou.

Úspěch žáků ZŠ Křivoklát v této nemalé konkurenci je nutné brát o to vážněji, že oproti dětem z rakovnických a jiných škol nemají na atletickou přípravu běžeckou dráhu, ale asfaltovou rovinku, vedoucí okolo autobusové zastávky u ZŠ Křivoklát. Realizace sportoviště určeného pro atletickou přípravu žáků ZŠ Křivoklát by jistě umožnila kvalitnější přípravu nejen na závody, ale byla by velkým přínosem pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy.Mgr. Veronika Hájková