Jídelna

Školní jídelna je zapojena do projektu „Škola plná zdraví“

Součástí naší školy je i školní jídelna (dvě pracoviště), která připravuje obědy pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky.

Kapacita obou školních jídelen je 350 obědů (ZŠ – 300 obědů, MŠ – 50 obědů).

Žáci se přihlašují k odebírání obědů, za děti v MŠ tak učiní zákonní zástupci. Stravné je možné platit hotově

i bezhotovostně dopředu na celý měsíc. Po dohodě s vedoucí ŠJ je možné zaplatit i na delší časové období.

 

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je možné do 7.00 ráno telefonicky nebo zasláním SMS – platí pro MŠ.
Odhlašování obědů v ZŠ do 7:00 ráno -  telefonicky, sms, osobně, mailem.

V první den nepřítomnosti dítěte, žáka může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce.
V dalších dnech nepřítomnosti dítěte či žáka je možné odebírat stravu, ale pouze za plnou cenu.
V případě neodhlášených obědů (pokud není dítě přítomno ve škole, např. v době nemoci …) bude naúčtována zpětně plná cena oběda.

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

 

Platby za obědy

Platby za obědy je nutno uhradit do desátého dne stávajícího měsíce (v MŠ do patnáctého den stávajícího měsíce).
Pokud platba za obědy nebude včas uhrazena (hotově, převodem), bude vydávání obědů pozastaveno.

 

Ceny (platné od 1. 1. 2024)

Mateřská škola

do 7 let: přesnídávka 11 Kč, oběd 25 Kč, svačina 11 Kč

7 let: přesnídávka 12 Kč, oběd 33 Kč, svačina 12 Kč

 

Základní škola

7-10 let:   33 Kč

11-14 let:   35 Kč

15 a více let:   36 Kč

cizí strávníci:   78 Kč